เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบด้วย Line Login (แนะนำ) ระบบสามารถแจ้งเตือน* สถานะออเดอร์ ตั้งแต่ "ชำระเงินแล้ว/รับออเดอร์" จนถึง "ส่งสินค้าแล้ว" รวมถึงสถานะไปรษณีย์ ตั้งแต่ "รับฝาก" จนถึง "นำจ่ายสำเร็จ"

  *ต้องเพิ่ม @dzth เป็นเพื่อน เพื่ออนุญาตให้ ไลน์บอท (บัญชีทางการ @dzth) ส่งข้อความหาคุณได้

  เราขออนุญาตระบุตัวตน (Unique ID) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้ขอ email และเบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้กับไลน์