สถานะต่างๆ

Pending
Notified
Paid / Unpaid (COD) / Unpaid (FREE)
 
 
 
Shipped
Pre-Shipping
Packing

สถานะ รายละเอียด
Pending ยังไม่ชำระเงิน (สถานะนี้เลิกใช้แล้ว ออเดอร์จะเริ่มต้นเมื่อชำระเงินแล้ว สถานะ Paid/Unpaid
Notified แจ้งชำระเงินแล้ว รอการตรวจสอบ (สถานะนี้เลิกใช้แล้ว เปลี่ยนไปใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งโอนเงิน)
Paid ชำระเงินแล้ว (โอนยอดให้ตรง ระบบรับรู้ได้เอง), ออกเลขพัสดุ (Tracking Number), ชื่อที่อยู่ถูกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
Unpaid (COD) เก็บเงินที่อยู่ผู้รับ/เก็บเงินปลายทาง (COD), ออกเลขพัสดุ (Tracking Number), ชื่อที่อยู่ถูกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
Unpaid (FREE) สินค้าแจกฟรี ไม่ต้องชำระเงิน, ชื่อที่อยู่ถูกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
Packing กำลังบรรจุสินค้าลงกล่อง (แจ้งเตือนเฉพาะสินค้าจำนวนมากๆ ที่ต้องใช้เวลาบรรจุนาน , กรณีจำนวนน้อย จะข้ามไปที่สถานะถัดไปทันที)
Pre-Shipping รอส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ (บรรจุสินค้า ปิดผนึก จ่าหน้า และติดบาร์โค้ด Tracking แล้ว)
Shipped ส่งสินค้าแล้ว [คลิก ดูรายละเอียด ช่วงเวลาที่เราจัดส่ง] ระบบแจ้งสถานะ Shipped อัตโนมัติเมื่อ Track เจอ
Canceled การสั่งซื้อถูกยกเลิก