ออเดอร์ COD ถูกยกเลิก ?

ลูกค้าใหม่ ออเดอร์ COD จะถูกยกเลิก

คุณต้องติดต่อ จนท. เพื่อ ยืนยันว่าต้องการซื้อสินค้า จากนั้น จนท. จะเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็น Unpaid (COD) ให้ตามเดิม และออเดอร์ของคุณจะถูกส่งตามปกติ

เราจะไม่ปฏิเสธการรับออเดอร์ COD เพียงแต่คุณต้องมายืนยันกับ จนท. ทางไลน์ ว่า "ต้องการซื้อสินค้าจริง"

อย่างไรก็ดี หากถูกยกเลิกเพราะใช้เบอร์ PromptPay ของผู้อื่น จะไม่สามารถยืนยันออเดอร์ได้ และเบอร์ PromptPay นั้นจะถูก BANNED ถาวร