ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม COD

ค่าบริการ COD (ผู้ขาย)

1) ค่าบริการผันแปร คำนวณจากค่าสินค้ารวมค่าจัดส่ง
< 500 บาท 20%
< 1,000 บาท 16%
< 5,000 บาท 12%
< 10,000 บาท 8%
> 10,000 บาท 4%

2) ค่าบริการคงที่ 20 บาท

ค่าธรรมเนียม COD (ไปรษณีย์ไทย)

3% ของยอดเรียกเก็บ

Fact: COD (บริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ หรือการเก็บเงินปลายทาง) นั้น เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินคือได้รับสินค้าทันที แต่ผู้ขายต้องรออย่างน้อย 48 ชั่วโมง (ส่วนมากเกิน 72 ชั่วโมง และถ้าติดวันหยุดก็จะช้าออกไปอีก) จึงจะได้เงินเข้า Wallet และถ้าต้องการใช้เงินก็ต้องถอนจาก Wallet ไปเข้าบัญชีธนาคารอีก