จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย

(อัพเดท: )
ดูของทุกประเทศทั่วโลก คลิกที่นี่

สะสม 0(0)
กำลังรักษา หายแล้ว เสียชีวิต
0(0) 0(0) 0(0)

จำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดต่าง ๆ


รวมชายหญิง

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข